ติดต่อเรา

 • ที่อยู่

  99 หมู่ 17 ต.มะเขือแจ้
  อ.เมือง จ.ลําพูน
  50100 ประเทศไทย

 • โทรศัพท์

  +66 (0) 93 213  9995
  +66 (0) 65 416  5961
  +66 (0) 53 921 888
  +66 (0) 53 921 815
  +66 (0) 97 919  2992
  +66 (0) 83 580  0146

 • อีเมล์

  [email protected]

ฟอร์มติดต่อเรา